Privater Konsum, 

LS..OT.W16 PKO,

Prof. Dr. Helmut Laberenz