Informatik II UT+VT,

LS..UT.W16 INF2,

Prof. Dr. Kay Förger